Период на провеждане:  11-13.07.2018
Организатор:  Фондация „ЛИБРе“
Лектори:  Иво Емануилов, д-р Инге Граф, д-р Мирослава Маринова, адв. Стаматис Варсамос

Обучение „Ролята на данните и иновациите за конкуренциятa. Kонкуренция във въздушният транспорт“ се проведе RIU Pravets Golf & SPA Resort между 11 и 13 юли 2018 г. и в него се включиха 13 национални съдии.

Последното обучение от серията на проект CONNECTOR имаше за цел да осигури връзката с третата главна не-икономическа обосновка от променящата се конкурентна политика - данните. Съдиите придобиха знания за значението на данните като принос за иновациите и навлизането на нови технологии; като обсъдиха различни съображения при конкуренцията, свързана с данни, в икономика, основана на данни, както и доктрината „essential facilities“ и приложимостта ѝ към данните като актив.

Обучението се съсредоточи върху сложните взаимоотношения, установени във взаимодействието между защитата на данните, потребителското право и конкурентното право, представени в детайли от Иво Емануилов и д-р Инге Граф. В допълнение, бяха представени и инструментите за сравнение на цените и ценова прозрачност в цифровия сектор.

Втората част от обучението, водено от д-р Мирослава Маринова и адв. Стаматис Варсамос, обърна внимание на авиационната индустрия като силно специализиран сектор, за който са валидни описаните по-горе съображения, и разгледа типичните за сектора казуси по отношение на международния характер на дейността, строгите правила и въпросите, засягащи конкуренцията, предвид първостепенното им значение за цялостния бизнес модел, прилаган от авиопревозвачите. В тази връзка, темите от обучението включваха: видове такси и ценови фактори в контекста на Директива 12/2009 на ЕС в контекста на икономическата жизнеспособност на летищата, пазарна сила на пазарите на летища и злоупотребата с господстващо положение, вертикалните отношения между летищата и авиопревозвачите, конкуренция между авиокомпаниите и въздействието на динамичните ценови алгоритми и др.

Като най-силни акценти в обучението участниците са посочили актуалността на тематиката, дискусиите по конкретни казуси от европейската съдебна практика, както и експертизата и опита на лекторите. Положителна оценка е дадена и за качеството на обучителните материали и цялостната организация на събитието.

Повече информация за обучението, вкл. презентации, видео материали и сборник с лекции, може да намерите тук.