Министерски съвет публикува за обществени консултации проект на Концепция за цифрова трансформация на българската индустрия (Индустрия 4.0), като основа за разработване на Стратегия за участието на България в Четвъртата индустриална революция.

Целта на предложената Концепция за цифрова трансформация на българската индустрия (Индустрия 4.0) е да се създадат предпоставки за модернизиране, автоматизиране и конкурентно позициониране на българската икономика в средносрочен до дългосрочен план (2017 - 2030).

В текста на Концепцията, Индустрия 4.0 се дефинира като „съвкупност от свързани цифрови технологични решения, подпомагащи развитието на автоматизацията, интеграцията и обмена на данни в реално време в производствените процеси.“

Mожете да откриете пълния текст на Концепцията, както да добавите своя коментар тук.

Обществената консултация е отворена за всички заинтересовани лица от бизнес средата и ще продължи до 10.08.2017 г.