Период на провеждане:  12.05.2018
Организатор:  Фондация „ЛИБРе“

През 2018 г. CARISMAND достигна до последният цикъл от публични срещи с граждани, планирани в рамките на проекта. Шестата (и последна) среща беше проведена на 12 май 2018 г. в Утрехт и събра 89 местни жители около теми с ключово значение в ситуации на бедствие.

Всяко CARISMAND събитие за граждани (Citizen Summit) разглежда редица въпроси свързани с различни типове бедствия и поставя в центъра на дискусиите културните фактори, влияещи върху възприятията ни за риск. По време на срещите се събират количествени и качествени данни, които да позволят детайлен анализ на реакциите и мненията на гражданите по обсъжданите въпроси.

Следвайки формата на предходните събития от този тип, срещата комбинира презентации и гласуване на публиката в реално време, както и групови дискусии, в които участниците се фокусират върху конкретни въпроси, свързани с управлението на кризисни ситуации.

Специфични теми за шестото издание бяха как гражданите могат да подобрят своята готовност и тази на своите семейства и приятели за случаи на бедствия и аварии чрез развиване на лична „култура на готовност“, и как гражданите като цяло могат да се ангажират и да участват в дейности по подготовка за и реагиране в случай на бедствени ситуации.

В края на деня присъстващите се запознаха с резултатите от своето гласуване в сутрешната сесия, като отговорите бяха сравнени с тези, получени от предходни срещи в други градове: Букурещ, Сейнт Джулиънс (Малта), Рим, Франкфурт и Лисабон.

Водещи на презентациите бяха проф. Ноели Брокдорф и д-р Сандра Аплeби-Арнолд от Университета в Малта. Специфични материали по част от темите бяха разработени и от екипа на Фондация „ЛИБРе“, като Александра Цветкова, директор на Фондацията, представи софтуерните решения по проекта.