Период на провеждане:  10.11.2017
Организатор:  Фондация "ЛИБРе"

Партньори по проект CARISMAND се събраха в София за трета работна среща във връзка с развитието на ключовите резултати от проекта: CARISMAND Toolkit (Ръководство за специалисти по справяне с бедствия) и CARISMAND Cultural Map (Карта на влиянието на културните особености), които ще са в полза на експерти от всички нива, както и на хора с интерес към подобряване управлението на бедствия, чрез задълбочено опознаване на културните особености.

На 10 ноември 2017 г. 28 представители на партньорските организации в CARISMAND се събра в София, България, са обсъждането на следващите етапи от разрабоването им, както и структурата и съдържанието на двата инструмента. Ръководството и Картата на културните особености са ценни спомагателни източници, които се разработват в рамките на проект CARISMAND и ще бъдат публикувани в края на проектния период. Те ще помогнат за повишаване осведомеността на обществото, популяризиране на добри практики базиращи се на познание за местните културни особености, както и за поощряване на гражданите да открият индивидуалните си силни страни и тези на своята общност в създаването на готовност, реакциите при бедствия и последващото възстановяване.

Следете още новини за проект CARISMAND на страницата за новини: http://www.carismand.eu/news-and-views.html.