Всяко CARISMAND събитие за граждани (Citizen Summit) разглежда редица въпроси свързани с различни типове бедствия и поставя в центъра на дискусиите културните фактори влияещи върху възприятията ни за риск. По време на срещите се събират количествени и качествени данни, които да позволят детайлен анализ на реакциите и мненията на гражданите по обсъжданите въпроси.

Организираната от Фондация „ЛИБРе“ поредица от публични събития в рамките на проект CARISMAND продължи с Четвърта среща с граждани (Citizen Summit) на 24 юни 2017 г. във Франкфурт, Германия.

Следвайки формата на предходните събития от този тип, срещата комбинира презентации и гласуване на публиката в реално време, както и групови дискусии, в които участниците се фокусираха върху конкретни примери за кризисни ситуации. Всеки от присъстващите 109 граждани на Франкфурт имаше възможност да сподели своя опит и мнението си по въпроси, свързани с готовността за бедствия, реакцията по време на кризи и възстановяването след тях.

В края на деня присъстващите бяха запознати с резултатите от своето гласуване в сутрешната сесия. Отговорите бяха сравнени с получените резултати от предходните срещи с граждани в други градове - Букурещ (Румъния), Сейнт Джулиънс (Малта) и Рим (Италия).

Водещи на презентациите бяха проф. Ноели Брокдорф и др. Сандра Апплиби-Арнолд от университета в Малта и Силия Калус от Nutcracker Research Ltd, Великобритания.

Следете Новините на Фондация "ЛИБРе" за актуална информация относно предстоящите събития по проект CARISMAND.

CARISMAND Fourth Citizen Summit, Frankfurt, 24 June 2017
CARISMAND Fourth Citizen Summit, Frankfurt, 24 June 2017