Иво Емануилов - експерт на Фондация "ЛИБРе", ще сподели правния и изследователския си опит като част от организирания от Brussels Legal Hackers Legal Design Jam: Drones. Форматът Legal Design Jam представлява съвместна творческа сесия, при която сложната правна информация се разбива по разбираем и лесен за възприемане начин.

Събитието, фокусирано върху практическите проблеми, последвали комерсиализацията и растящата популярност на дроновете, ще се проведе на 17 октомври 2017 г., 19:00 часа (централноевропейско време).

Европейската агенция за авиационна безопасност подкрепя укрепването на предстоящото ново регулиране на безпилотните въздухоплавателни системи (UAS) чрез регламент, предлагащ мерки за намаляване на рисковете от тези системи. Едно от предложенията им е изискването някои категории дронове да бъдат продавани с информационна брошура. Брошурата е насочена към потребителите и трябва да съдържа цялата информация, необходима за използване на дрона в съответствие с приложимите разпоредби за авиационна безопасност, сигурност, неприкосновеност на личния живот и защита на данните, отговорности и застраховане.

Подобна брошура ще бъде изготвена от участниците в Legal Design Jam: Drones, тъй като форматът представлява чудесна възможност както за допълнителна информиране по повод дроновете, така и за допринасянето към съществуващата правна рамка.

Записът от участието на Иво Емануилов е достъпен на Youtube канала на Brussels Legal Hackers.